کوپلینگ میل پینی فلندری – RUPEX COUPLING

کوپلینگ‌های میل پینی یا روپکس (RUPEX) دارای سایزهای مختلفی بوده که می‌توان از آنها در سرعت‌های بالا و همچنین انتقال گشتاورهای بالا تا حدود ۲۷۰,۰۰۰ نیوتن در متر استفاده نمود.
کوپلینگ‌های میل پینی (روپکس) از دو بخش اصلی تشکیل شده است :

  1. بدنه چدنی از جنس چدن خاکستری
  2. پین‌های فولادی و ضربه گیرهای انعطاف پذیر از جنس لاستیک

به علت شکل بشکه‌ای ضربه گیرها هرکدام قابلیت جابه‌جایی در سوراخ خود را دارند و به همین دلیل شفت می‌تواند در صورت نیاز در جهات زاویه‌ای، شعاعی و محوری جابه‌جا شده و بالانس گردد.

از مهمترین ویژگی این کوپلینگ ها می توان به کونیک بودن انتهای پین ها و بشکه ای بودن لاستیک آن اشاره کرد که در صورت لزوم امکان خلاص کردن کوپلینگ بدون جابجایی به راحتی امکان پذیر خواهد بود.برای توضیحات بیشتر ویدئو زیر را مشاهده فرمایید :

انتخاب کوپلینگ مدل میل پینی – RUPEX COUPLING

برای انتخاب کوپلینگ میل پینی (روپکس) از فرمول زیر استفاده می‌شود :

در این فورمول  P توان موتور برحسب کیلووات و  n  دور موتور است که پس از قرار دادن در رابطه ، (TN)  گشتاور موتور بر حسب نیوتن در متر محاسبه می گردد.
T حاصل را در جدول انتخاب کوپلینگ برده و کوپلینگ خود را انتخاب نمائید، توجه داشته باشید که قطر شفت شما باید در رنج کوپلینگ انتخاب شده باشد در غیر این صورت باید از یک سایز بالاتر استفاده نمائید.

انواع کوپلینگ های میل پینی قابل ارائه توسط ایران کوپلینگ

1

این مدل کوپلینگ از جنس چدن خاکستری است.

2

تفاوت این مدل کوپلینگ با کوپلینگ میل پینی RWN در جنس آن بوده و این کوپلینگ از جنس فولاد است.

3

 

4

 

5

 

سایز

گشتاور
N.m

دور
Min-1

D1
mm

D2
mm

da
mm

۱
mm

d ۲
mm

l
mm

W1
mm

U
mm

۱۰۵ ۲۰۰ ۵۰۰۰ ۳۲ ۳۸ ۱۰۵ ۵۳ ۵۹ ۴۵ ۱۲ ۱۳
۱۲۵ ۳۵۰ ۵۰۰۰ ۴۰ ۴۸ ۱۲۵ ۶۵ ۶۸ ۵۰ ۱۵ ۱۶
۱۴۴ ۵۰۰ ۴۹۰۰ ۴۵ ۵۵ ۱۴۴ ۷۶ ۸۴ ۵۵ ۱۵ ۱۶
۱۶۲ ۷۵۰ ۴۳۰۰ ۵۰ ۶۰ ۱۶۲ ۸۵ ۹۲ ۶۰ ۱۸ ۲۰
۱۷۸ ۹۵۰ ۳۸۰۰ ۶۰ ۷۰ ۱۷۸ ۱۰۲ ۱۰۸ ۷۰ ۱۸ ۲۰
۱۹۸ ۱۳۰۰ ۳۴۰۰ ۷۰ ۸۰ ۱۹۸ ۱۲۰ ۱۲۸ ۸۰ ۱۸ ۲۰
۲۲۸ ۲۲۰۰ ۳۰۰۰ ۸۰ ۹۰ ۲۲۸ ۱۲۹ ۱۴۰ ۹۰ ۲۴ ۲۶
۲۵۲ ۲۷۵۰ ۲۷۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۵۲ ۱۵۰ ۱۶۰ ۱۰۰ ۲۴ ۲۶
۲۸۵ ۴۳۰۰ ۲۴۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۲۸۵ ۱۶۴ ۱۷۵ ۱۱۰ ۳۰ ۳۲
۳۲۰ ۵۵۰۰ ۲۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۸۰ ۱۹۲ ۱۲۵ ۳۰ ۳۲
۳۶۰ ۷۸۰۰ ۱۹۰۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۳۶۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۱۴۰ ۴۲ ۴۲
۴۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۷۰۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۴۰۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۱۶۰ ۴۲
۴۵۰ ۱۸۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۴۵۰ ۲۶۰ ۲۶۰ ۱۸۰ ۵۲
۵۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۵۰۰ ۲۹۰ ۲۹۰ ۲۰۰ ۵۲

 

6

سایز گشتاور دور D1/ D2 da d 1/ d 2 l U V
T.N Min-1 mm mm mm mm mm mm
۵۶۰ ۳۹۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰ ۱۴۰ ۵۶۰ ۲۵۰ ۲۲۰ ۶۸ ۷۰
>140 ۱۸۰ ۳۰۰
>180 ۲۰۰ ۳۲۰
۶۳۰ ۵۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰۰ ۱۴۰ ۶۳۰ ۲۵۰ ۲۴۰ ۶۸ ۸۰
>140 ۱۸۰ ۳۰۰
>180 ۲۰۰ ۳۵۵
۷۱۰ ۸۴۰۰۰ ۹۵۰ ۱۱۰ ۱۶۰ ۷۱۰ ۲۹۰ ۲۶۰ ۸۰ ۸۰
>160 ۲۰۰ ۳۳۰
>200 ۲۴۰ ۳۸۵
۸۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۸۵۰ ۱۲۵ ۱۸۰ ۸۰۰ ۳۲۰ ۲۹۰ ۸۰ ۹۰
>180 ۲۲۰ ۳۶۰
>220 ۲۶۰ ۴۲۰
۹۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۷۵۰ ۱۴۰ ۲۲۰ ۹۰۰ ۳۶۰ ۳۲۰ ۹۰ ۱۰۰
>220 ۲۶۰ ۴۲۵
>260 ۲۹۰ ۴۶۵
۱۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰ ۶۸۰ ۱۵۰ ۲۴۰ ۱۰۰۰ ۳۹۵ ۳۵۰ ۹۰ ۱۱۰
>240 ۲۸۰ ۴۶۰
>280 ۳۲۰ ۵۱۵
۱۱۲۰ ۲۷۰۰۰۰ ۶۰۰ ۱۶۰ ۲۰۰ ۱۱۲۰ ۳۶۰ ۳۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰
>200 ۲۵۰ ۴۱۰
>250 ۳۰۰ ۴۹۵
>300 ۳۵۰ ۵۶۰

 

مثال محاسبه

با استفاده از فورمول محاسبه گشتاور خواهیم داشت :

توان خروجی موتور : ۵۰۰ کیلووات
تعداد دوران موتور : ۱۷۵۰ دور در دقیقه قطر شافت‌ها: ۹۰ و ۹۵
گشتاور موتور : T=9550*(500/1750)=2730
کوپلینگ انتخابی : سایز ۲۸۵

برای دیدن سایر محصولات ایران کوپلینگ بر روی نام آنها کلیک کنید :

۱- کوپلینگ روتکس

۲- کوپلینگ فنری طرح رادکس

۳- کوپلینگ فالک

۴- کوپلینگ تایری

۵- کوپلینگ KB

۶- کوپلینگ بیپکس

۷- کوپلینگ زنجیری

۸- کوپلینگ دنده ای

۹- کوپلینگ روتکس پیچی

۱۰- رابط کوپلینگ ها

۱۱-کوپلینگ فنری جان کرین

۱۲- کوپلینگ میل پینی فلندری

۱۳-کوپلینگ انکودری

۱۴-کوپلینگ امگا

  • سایز: از سایز 105 تا 1120 میلیمتر
  • ویژگی: لاستیک بشکه ای و پین کونیک
  • جنس: بدنه از چدن خاکستری و فولاد بر اساس سفارش
  • سفارشی سازی: امکان ساخت سایز های بزرگ تر از 1120 بر اساس سفارش