کوپلینگ تایری – ELPEX-B

– کوپلینگهای تایری مدل ELPEX-B دارای انعطاف پذیری بالا بوده و بدون لقی در زاویه پیچشی هستند. تعمیرات و نگهداری  کوپلینگ تایری بسیار آسان است.
– کوپلینگهای تایری قابلیت تعویض جهت چرخش به طور متناوب را دارا بوده و شوک شعاعی و ارتعاشات پیچشی را خنثی کرده، عملکردی بدون صدا دارند.
-کوپلینگ های تایری یا فرغونی قابلیت جبران عدم هم محوری شفتها از نظر فاصله و زاویه را به مقدار زیادی دارا هستند
– مونتاژ و دمونتاژ قسمت لاستیکی کوپلینگ تایری به آسانی انجام شده و نیازی به جابجایی محرک و متحرک نیست.

از نام های دیگر متداول کوپلینگ تایری می توان به کوپلینگ فرغونی ، عمامه ای  اشاره کرد.

انتخاب کوپلینگ تایری – ELPEX –B

براي انتخاب كوپلينگ تایری (فرقونی ) از فرمول‌ زير استفاده مي‌شود:

در این فورمول p توان موتور بر حسب کیلووات است و n دور موتور می باشد که پس از قرار دادن در فورمول گشتاور موتور بر حسب نیوتن در متر (TN) محاسبه می شود.

مثال محاسبه

با استفاده از فورمول بالا خواهیم داشت:

توان خروجي موتور = 104 كيلووات
تعداد دوران موتور = 1750 دور در دقيقه ضریب اطمینان 2 محاسبه شود.
گشتاور موتور :
TN= 9550 (104/1750) =568 TN*2= 1136 n.m
سایز كوپلينگ انتخابي: سايز 315

Elpex-b

L
(mm)

da
(mm)

قطر شافت
D1 (mm)

سایز
size

۶۴ ۱۰۴ ۱۰    –    ۲۴ EBWT 105
۷۵ ۱۳۴ ۱۱    –    ۳۲ EBWT 135
۸۳ ۱۶۵ ۱۴    –    ۴۲ EBWT 165
۸۷ ۱۸۷ ۱۴    –    ۵۰ EBWT 190
۱۱۵
۸۹
۲۵۰ ۱۶    –    ۶۰ EBWT 210
۱۱۹ ۲۳۵ ۱۶    –    ۶۰ EBWT 235
۱۲۹
۱۱۷
۲۵۴ ۲۵    –    ۷۵ EBWT 255
۱۲۹ ۲۸۰ ۲۵    –    ۷۵ EBWT 280
۱۶۱
۱۳۱
۳۲۰ ۳۵    –    ۹۰ EBWT 315
۱۶۲ ۳۵۹ ۳۵    –    ۹۰ EBWT 360
۱۸۴ ۴۹۰ ۴۰    –    ۱۰۰ EBWT 400
۲۲۴ ۴۷۰ ۵۵    –    ۱۱۰ EBWT 470
۲۲۶ ۵۰۰ ۵۵    –    ۱۱۰ EBWT 510
۲۵۹ ۵۶۲ ۷۰    –    ۱۲۵ EBWT 560
۳۲۳ ۶۸۰ ۱۰۰    –    ۱۹۰ EBWT 630

 

جدول مشخصات فنی

Max speed
۱ /min

T max
(N.M)

T
(N.M)

قطر شافت
D1  (mm)

سایز
size

۴۵۰۰ ۶۴ ۲۴ ۱۰  –  ۲۵ EBWT 105
۴۵۰۰ ۱۶۰ ۶۶ ۱۱  –  ۳۲ EBWT 135
۴۰۰۰ ۳۲۰ ۱۲۵ ۱۴  –  ۴۲ EBWT 165
۳۶۰۰ ۴۹۰ ۲۵۰ ۱۴  –  ۵۰ EBWT 190
۳۱۰۰ ۷۶۰ ۳۸۰ ۱۶  –  ۶۰ EBWT 210
۳۰۰۰ ۱۱۰۰ ۵۰۰ ۱۶  –  ۶۰ EBWT 235
۲۶۰۰ ۱۵۰۰ ۶۸۰ ۲۵  –  ۷۵ EBWT 255
۲۳۰۰ ۲۱۵۰ ۸۸۰ ۲۵  – ۷۵ EBWT 280
۲۰۵۰ ۳۵۵۰ ۱۳۵۰ ۳۵  –  ۹۰ EBWT 315
۱۸۰۰ ۵۶۵۰ ۲۳۵۰ ۳۵  –  ۹۰ EBWT 360
۱۶۰۰ ۹۳۵۰ ۳۸۰۰ ۴۰  –  ۱۰۰ EBWT 400
۱۵۰۰ ۱۶۵۰۰ ۶۳۰۰ ۵۵  –  ۱۱۰ EBWT 470
۱۳۰۰ ۲۳۵۰۰ ۹۳۰۰ ۵۵  –  ۱۱۰ EBWT 510
۱۱۰۰ ۳۳۰۰۰ ۱۱۵۰۰ ۷۰  –  ۱۲۵ EBWT 560
۱۰۰۰ ۴۲۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۱۰۰  –  ۱۹۰ EBWT 630

 

برای دیدن سایر محصولات ایران کوپلینگ بر روی آنها کلیک کنید :

1- کوپلینگ روتکس

2- کوپلینگ فنری طرح رادکس

3- کوپلینگ فالک

4- کوپلینگ میل پینی معمولی

5- کوپلینگ KB

6- کوپلینگ بیپکس

7- کوپلینگ دنده ای

8- کوپلینگ زنجیری

9- کوپلینگ روتکس پیچی

10- رابط کوپلینگ ها

11- کوپلینگ فنری جان کرین

12-کوپلینگ میل پینی فلندری

13-کوپلینگ انکودری

14-کوپلینگ امگا

  • ویژگی: انعطاف پذیری بالا
  • نگهداری: تعمیر و نگهداری بسیار آسان
  • قابلیت: قطع ارتباط بین محرک و متحرک بدون جابجایی موتور