کوپلینگ دنده ای

ارسال شده در: مقالات | 1

کوپلینگ دنده ای – GEAR COUPLING

کوپلینگ دنده ای جزو کوپلینگ های انعطاف پذیر و تمام فلزی می باشد.

از ویژگی های کوپلینگ دنده ای می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- انعطاف پذیری ( در صورتیکه انتهای دنده ها مطابق با استاندارد فلندر آلمان ته گرد باشد)

2- انتقال گشتاور های بالا

3- امکان استفاده در دماهای بالا

4- امکان بازدید از دنده ها بدون نیاز به جابجائی تجهیزات ادامه یافت