بيست و دومین دوره نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی ايران

ارسال شده در: اخبار | 0

بيست و دومین دوره نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی ايران

محل دائمی نمايشگاه بين المللی تهران

16 الی 19 ارديبهشت ماه 1396

ادامه یافت