انواع کوپلینگ های KB :

کوپلینگ های KB ایران کوپلینگ به نوعی معرف کوپلینگ های N-eupex شرکت فلندر آلمان است و در حد امکان بر اساس نمونه های فلندری ساخته شده است.

کوپلینگ های KB یا (N-eupex) دارای انواعی می باشد که در اینجا به آن اشاره خواهیم کرد.

کوپلینگ KB معادل مدل N-eupex b می باشد که ساده ترین نوع کوپلینگ KB  است

مدل دیگر کوپلینگ KB مربوط به کوپلینگ های KB به همراه اسپیسر است که معادل کوپلینگ های N-eupex H  شرکت فلندر آلمان می باشد.

از دیگر انواع کوپلینگ های KB می توان به کوپلینگ های N-eupex A شرکت فلندر اشاره کرد که قابلیت جدا شدن پنجه کوپلینگ بدون جدا کردن کل کوپلینگ از سیستم وجود دارد