بدین وسیله ایران کوپلینگ از جنابعالی دعوت می‌نماید جهت بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت و محصولات این شرکت که از تاریخ 9 تا 12 مهرماه 1401  در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران واقع در سالن 38A غرفه 3 برگزار می‌گردد حضور بهم رسانید.

حضور مدیران،صنعتگران،مدیران فروش و صاحب نظران و …  موجب موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر در توسعه‌ی علمی و صنعتی که زیر بنای توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشور است،امکان استمرار همکاری‌های گسترده را فراهم می‌نماید.

 

با تشکر و احترام