کوپلینگ رادکس

ارسال شده در: مقالات | 2

کوپلینگ رادکس- RADEX-N

کوپلینگ رادکس از انواع کوپلینگ های انعطاف پذیر است که زیروبکلش بوده و تمام اجزای آن فلزی می باشد.

کوپلینگ رادکس با توجه به تمام فلزی بودن قابلیت استفاده در دماهای بالا (تا 280 درجه سانتیگراد) را دارا بوده و چون زیروبکلش (Zero Backlash) می باشد قابلیت استفاده برای شرایط پوزیشن کنترل  را دارا می باشد. ادامه یافت