هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

ارسال شده در: اخبار | 0
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 14 لغایت 17 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

محل دائمی نمايشگاه بين المللی تهران

14 الی 17 مهرماه ماه 1396

ادامه یافت